Ansvarsfriskrivning för webbplatsrelationer

Denna jämförelsewebbplats, Topp5bastmadrass.se, drivs av DIBMat GmbH, ett helägt dotterbolag till Emma Sleep GmbH, vars främsta vision är att förbättra och upprätthålla globala sömnstandarder genom forskning och teknik. Emma Sleep GmbH är moderbolaget till Emma Sleep Pty Ltd. som äger Emma -madrassen på denna webbplats.

Granska metodik Ansvarsfriskrivning

Topp5bastmadrass.se syftar till att vara så objektiv som möjligt för att ge korrekt innehåll till sina användare, trots kopplingen till Emma Sleep GmbH. Våra sömnexperter genomför marknadsundersökningar, testar produkter, sammanställer data och utvärderar tillgängliga data från offentlig information. Våra forskare lyfter fram de märken som vi tror erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet baserat på utvärderingen. Varumärkena utvärderas baserat på ett poängsystem som innehåller kriterier som vi anser är avgörande för att fastställa madrassens totala värde som sammanfattas nedan:

• Prissättning – Produktprissättning beaktas och se det bästa priset för en jämförbar tjänst.
• Produkterbjudande – Varje produktutbud av tjänsten eller produkten utvärderas och jämförs. Våra sömnsexperter tittar på de vanliga eller viktiga produktutbuden för varje märkeskategori (dvs. gratis leverans, garanti etc.)
• Funktioner – Produktfunktioner utvärderas och jämförs. Våra forskare tittar på de vanliga eller viktiga produktaspekterna och elementen per kategori, liksom de unika egenskaper som ett varumärke, en produkt eller tjänst erbjuder.
• Användarens upplevelse och varumärkesbetyg – Kundupplevelse och perspektiv är viktiga och beaktas vid bedömning av produkter och tjänster.
• Utmärkelser och certifikat – prestigefyllda utmärkelser och mottagna certifikat är en indikator på företagskvalitet. Detta ger ett konkret godkännandestämpel som bevisar kvaliteten på produkterna eller de tjänster du erbjuder.

Värderingarna eller poängen tilldelas av våra sömnexperter baserat på offentlig information som samlats in. Detta kommer att påverka varumärkets position i jämförelsetabellen och rankningssidan.

Topp5bastmadrass.se arbetar hårt för att hålla alla detaljer och erbjudanden uppdaterade och så exakta som möjligt så att du kan fatta ett välgrundat och klokt beslut. Topp5bastmadrass.se vill dock påminna dig om att det är den enda leverantören av denna informativa webbplats; som ett resultat rekommenderar vi att du söker efter flera informationskällor och i synnerhet att du noggrant granskar varje erbjudandes fullständiga villkor för att säkerställa att du förstår dem och att de är lämpliga för dina behov. Vänligen kontakta tillämplig tjänsteleverantör för fullständiga erbjudanden och information.

Ansvarsfriskrivning för innehållsnoggrannhet

Informationen Topp5bastmadrass.se erhålls från olika madrasswebbplatser och stämmer så gott vi vet när vi skriver recensionerna. Men utan vår vetskap kan produkt- eller kampanjinformation ändras, och vi jämför inte eller inkluderar inte alla märken på marknaden respektive för varje kategori. Tänk på att betyg, recensioner och åsikter som anges på webbplatsen inte speglar de framtida versionerna och rykte för dessa madrasser och vi frånsäger oss härmed alla uttryckta försäkringar och garantier.