Metod för poängsättning Ansvarsfriskrivning

Testfakta rangordnar eller testar inte alla madrasser på marknaden. Vissa madrasser finns inte tillgängliga på Testfaktas webbplats.

Trots kopplingen till Emma Sleep GmbH strävar Topp5bastmadrass.se efter att vara så objektiv som möjligt för att ge sina användare korrekt innehåll. Våra forskare lyfter fram de varumärken som vi anser erbjuder kvalitetsprodukter och tjänster. Topp5bastmadrass.se strävar efter att hålla all information och alla erbjudanden uppdaterade och så korrekta som möjligt så att du kan fatta ett informerat och klokt beslut.

Du kan ta reda på hur madrasserna klassificeras här. Läs också i detalj. Topp5bastmadrass.se påpekar dock att det är den enda leverantören av denna informativa webbplats; Av denna anledning uppmanar vi dig att söka flera informationskällor och att noggrant granska de fullständiga villkoren för varje erbjudande för att se till att du förstår dem och att de passar dina behov. För fullständiga erbjudanden och information hänvisas till respektive tjänsteleverantör.

 

Ansvarsfriskrivning för innehållets riktighet

Även om våra forskare gör sitt bästa för att få korrekt information från tillförlitliga källor, är Topp5bastmadrass.se inte ansvarig för eventuella fel, utelämnanden eller för de resultat som erhålls genom användning av innehållet på denna webbplats. Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier för fullständighet, noggrannhet, användbarhet eller aktualitet.

Informationen Topp5bastmadrass.se har erhållits från olika madrasswebbplatser och är korrekt såvitt vi vet vid tidpunkten för skrivandet av recensionerna. Utan vår vetskap kan dock produkt- eller kampanjdetaljer ändras, och vi jämför eller inkluderar inte alla märken på marknaden respektive varje kategori. Tänk på att de betyg, recensioner och åsikter som anges på webbplatsen inte återspeglar framtida versioner och rykte för dessa madrasser och vi avsäger oss härmed alla uttalade försäkringar och garantier.

Ansvarsfriskrivning för webbplatsens förhållande

Denna jämförelsesajt, Topp5bastmadrass.se, drivs av DIBMat GmbH, ett helägt dotterbolag till Emma Sleep, vars primära vision är att förbättra och upprätthålla globala sömnstandarder genom forskning och teknik. Emma Sleep GmbH äger de Emma-produkter som presenteras på denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning för partnersamarbete

Topp5bastmadrass.se tar inte emot affiliate-betalningar från madrassmärken för att utvärdera produkter genom direkta affiliate-partnerskap eller genom externa affiliate-relationer som erbjuds av Amazon.